ContaWords

ContaWords compta les paraules dels textos que vulguis així com...

Classifica

Les paraules com a substantius, verbs o adjectius

Reconeix

Si són noms propis de persones, d’organitzacions o d’entitats, com ara “Institut d’Estudis Catalans”

Troba

Seqüències de termes especials, com són “política monetària” o “majoria absoluta”

I amb només un clic

pots bolcar els resultats en un full Excel, on podràs filtrar i seleccionar les dades segons les teves necessitats

Opinions dels usuaris